Faxe Kommune

Lærerkredsen Faxe Vordingborg har indgået følgende aftaler med Faxe Kommune:

Gældende aftaler:

Tidligere aftaler:

Lærerkredsen har sendt følgende udtalelser til Faxe Kommune:

Høringssvar vedr. ny skolestruktur - december 2023

Høringssvar vedr. budget 2024-2027 - september 2023

Høringssvar vedr. budget 2023-2026 - september 2022

Høringssvar vedr. centerstruktur - September 2021

Høringssvar vedr. skolestruktur Faxe - August 2021

Høringssvar vedr. budgettildeling til specialskoler - Januar 2021

Udtalelse til ny budgettildelingsmodel for specialskoler - Maj 2020

Høringssvar vedr. Budget 2020-2023 - Aug 2019

Udtalelse til tildelingsmodellen - Januar 2018