Faxe Kommune

Lærerkredsen Faxe Vordingborg har indgået følgende aftaler med Faxe Kommune:

Gældende aftaler:

Tidligere aftaler:

Lærerkredsen har sendt følgende udtalelser til Faxe Kommune:

Høringssvar vedr. budget 2023-2026 - september 2022
Høringssvar vedr. centerstruktur - September 2021
Høringssvar vedr. skolestruktur Faxe - August 2021
Høringssvar vedr. budgettildeling til specialskoler - Januar 2021
Udtalelse til ny budgettildelingsmodel for specialskoler - Maj 2020
Høringssvar vedr. Budget 2020-2023 - Aug 2019
Udtalelse til tildelingsmodellen - Januar 2018