AMR

Læs mere om rolle og forventninger til dig som AMR.

Læs om opgaverne som Arbejdsmiljørepræsentant her.

Procedure til valg af arbejdsmiljørepræsentant og suppleant følger kommunernes retningslinjer.

Blanket til anmeldelse af valg af arbejdsmiljørepræsentant og suppleant

Her finder du en del værktøjer, der kan være rigtig nyttige for dig i dit AMR-arbejde.

Vold og trusler

Faldulykker

Indeklima

Anmeldelse af arbejdskader

Hvis du som AMR har brug for råd, vejledning eller sparring, så kontakt endelig kredsens arbejdsmiljøansvarlige:

Heidi Buhl Olsen hbol@dlf.org

Ivar Karrebæk Askøe ivas@dlf.org