AMR

Læs mere om rolle og forventninger til dig som AMR.

Læs om opgaverne som Arbejdsmiljørepræsentant her.

Procedure til valg af arbejdsmiljørepræsentant og suppleant følger kommunernes retningslinjer.

Blanket til anmeldelse af valg af arbejdsmiljørepræsentant og suppleant

Her finder du en del værktøjer, der kan være rigtig nyttige for dig i dit AMR-arbejde.

Vold og trusler

Faldulykker

Indeklima

Indberetningsskema arbejdsskader

Spørgsmål vedrørende anmeldelse af arbejdsskader kan rettes til:

Heidi Buhl Olsen hbol@dlf.org