Arbejdsmiljø

Kredsens arbejdsmiljøindsats kører i to spor. Et spor for og gennem arbejdsmiljørepræsentanterne, med fokus på de kan løfte opgaven og et spor mere målrettet det enkelte medlem og den enkelte arbejdsplads. Herunder kan du læse lidt om vores fokus for 2019, set med arbejdsmiljøbrillerne på.

AMR-året 2019. 

”Hvordan kan vi sikre et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen gennem arbejdsmiljørepræsentanten?”
Dette overordnede spørgsmål har ført til et af de første synlige resultater af sammenlægningen mellem FTF og LO til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).
Kampagnen ArbejdsMiljøRepræsentantåret 2019 er i gang, og den skal hjælpe de 25.000 AMR’er til at gøre arbejdsmiljøet endnu bedre.

 

Kredsen skal til enhver tid understøtte og servicere arbejdsmiljørepræsentanterne og deres arbejde bedst muligt.
Vi har en række møder i løbet af året, hvor AMR’erne sammen med TR’erne arbejder med aktuelle emner, vi tilbyder altid sparring og hjælp til de tillidsvalgte som team eller til den enkelte kasket.

 

Desuden bruger vi DLF InSite aktivt til kommunikationen med de tillidsvalgte. Her lægger vi jævnligt nyhedsbreve, materialer m.m. op fra forskellige samarbejdspartnere og interessenter på arbejdsmiljøområdet.

 

Besøg fra Arbejdstilsynet ”er ikke bare en kontrol - det er også en mulighed for læring og udvikling af arbejdsmiljøet” (BFA: Når Arbejdstilsynet kommer på besøg).
Vi klæder AMR’erne på til besøgene og følger op på dem – til glæde og gavn for medlemmerne og arbejdspladsen.

 

Det er vigtigt at huske, at vi er hinandens arbejdsmiljø og at arbejdet med dette starter forfra hver dag.
VI vil kredsen forsøge at lave mindst et medlemsarrangement om året med fokus på arbejdsmiljøet. Hold øje med din indbakke og ’Aktiviteter for medlemmer’ her på hjemmesiden – det bliver godt og vi vil så gerne have du deltager!

 

For medlemmernes vedkommende er APV og trivselsmålinger en vigtig del af arbejdet for et bedre arbejdsmiljø. Her inddrages og involveres den enkelte direkte, og jeres besvarelser har kæmpe betydning.
Det er afgørende vigtigt for vores arbejdsmiljøgrupper at få disse vidnesbyrd om, hvor den arbejdsmiljømæssige sko trykker på netop jeres arbejdsplads.
Kun på den måde kan de lave målrettede og konkrete indsatser, der forbedrer arbejdsmiljøet – for den enkelte og for fælleskabet.

 

Skulle der trods det forebyggende fokus og arbejdet med arbejdsmiljøet alligevel være et medlem, der kommer i klemme – uanset om der er tale om en pludseligt opstået arbejdsskade eller ulykke, eller et længere sygedomsforløb og/eller sygemelding – så er kredsens konsulent klar til at tage professionelt hånd om den enkelte.
Vi passer på medlemmerne gennem hele arbejdslivet.