Generalforsamlinger

Generalforsamling 2020 Generalforsamling 2020

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholder ordinær...

Generalforsamling 2019

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholder ordinær GEN...

Generalforsamling 2018

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholder ordinær GEN...

Generalforsamling 2017

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholdt ordinær gene...