Nyhedsoversigt

 • 07. november 2013

  Inklusionsundersøgelse 2013

  Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg har netop gennemført en inklusionsundersøgelse blandt lærerne i den almene undervisning. Undersøgelsen afdækker forskellige forhold, der vedrører den samlede inklusionsopgave .

 • 31. oktober 2013

  Ytringsfrihed

  Danmarks Lærerforening og Vordingborg Kommune har d. 2. oktober 2013 afholdt et møde om ytringsfrihed, foranlediget af, at lærere har været indkaldt til samtale med leder på baggrund af offentliggjorte artikler.

 • 24. oktober 2013

  Fremtiden starter i skolen

  Foreningens slogan frem mod kommunalvalget - og i efterfølgende sammenhænge - er "Fremtiden starter i skolen". Dette slogan benyttes i en pjece, som foreningen har udarbejdet med fem krav til folkeskolens fremtid.

 • 24. oktober 2013

  Gode råd om folkeskolereform og arbejdstid

  Danmarks Lærerforening har udsendt tre foldere om udvalgte regler i Lov 409, udvalgte temaer fra reformen og gode råd frem mod processen i 2014.

 • 19. september 2013

  Høringssvar Budget 2014 Vordingborg

  Kredsen har sendt dette høringssvar til Vordingborg Kommune vedr. Budgetforslaget 2014

 • 17. september 2013

  Arrangementer efteråret 2013

  Hermed en oversigt over møder, vi inviterer til i løbet af efteråret.

 • 02. september 2013

  DH Vordingborg afholder åbent Vælgermøde

  Mødet afholdes 4. september kl. 19-21.30 i Hollænderhaven. Alle er velkomne.

 • 20. august 2013

  Det nye skoleår er i gang

  Læs sidste nyt fra kredsen

 • 25. juni 2013

  Referat

  Den 20. juni 2013 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling på kredskontoret.

 • 20. juni 2013

  Kreds60nyt

  Sommerhilsen fra kredsstyrelsen