Nyhedsoversigt

 • 24. februar 2014

  Skriftlig Beretning GF 2014

  Hermed udsendes den skriftlige beretning om årets gang i Kreds 60 fra marts 2013 til marts 2014.

 • 06. februar 2014

  Generalforsamling

  BØRNEHAVEKLASSEFORENINGEN STORSTRØMS AMT NORD

 • 04. februar 2014

  Kreds60nyt februar 2014

  Hermed en kort hilsen fra kredsen op til vinterferien.

 • 20. januar 2014

  Foreløbig dagsorden GF 14

  Generalforsamling afholdes torsdag den 13. marts 2014 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium.

 • 13. januar 2014

  Generalforsamling 2014

  Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg, afholder generalforsamling torsdag den 13. marts 2014.

 • 17. december 2013

  Glædelig jul

  Kredskontoret ønsker alle en rigtig glædelig jul

 • 07. november 2013

  Inklusionsundersøgelse 2013

  Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg har netop gennemført en inklusionsundersøgelse blandt lærerne i den almene undervisning. Undersøgelsen afdækker forskellige forhold, der vedrører den samlede inklusionsopgave .

 • 31. oktober 2013

  Ytringsfrihed

  Danmarks Lærerforening og Vordingborg Kommune har d. 2. oktober 2013 afholdt et møde om ytringsfrihed, foranlediget af, at lærere har været indkaldt til samtale med leder på baggrund af offentliggjorte artikler.

 • 24. oktober 2013

  Fremtiden starter i skolen

  Foreningens slogan frem mod kommunalvalget - og i efterfølgende sammenhænge - er "Fremtiden starter i skolen". Dette slogan benyttes i en pjece, som foreningen har udarbejdet med fem krav til folkeskolens fremtid.

 • 24. oktober 2013

  Gode råd om folkeskolereform og arbejdstid

  Danmarks Lærerforening har udsendt tre foldere om udvalgte regler i Lov 409, udvalgte temaer fra reformen og gode råd frem mod processen i 2014.