Generalforsamling 2016

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholdt generalforsamling fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1 i Vordingborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent

7. Valg, jf. §§ 4 og 10

8. Eventuelt

 

REFERAT af generalforsamlingen 11. marts 2016.