Generalforsamling 2014

Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 13. marts 2014 kl. 16.00 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, 4760 Vordingborg.

Dagsorden se bilag her:

  1. Valg af dirigent
  2. Mundtlig Beretning - se den skriftlige beretning her
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag (der er ikke kommet nogen forslag)
  5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag
  6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent (se bilag)
  7. Valg, jf. §§ 4 og 10 - se valgavis her
  8. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen 2014