Generalforsamlinger

Generalforsamling 2018 Generalforsamling 2018

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholder ordinær GEN...

Generalforsamling 2017

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholdt ordinær gene...

Generalforsamling 2016

Lærerkredsen Faxe Vordingborg afholdt generalforsa...

Generalforsamling 2015

Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg, af...

Generalforsamling 2014

Kreds 60, Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg afh...