Ny kredsstyrelse

Ny Kredsstyrelse Aflang

Den nye kredsstyrelse har konstitueret sig og fordelt opgaverne som følger:

Lene Høiriis Nielsen - formand og FTR Faxe

Mette Brendstrup Laursen - næstformand og FTR Vordingborg

Ivar Karrebæk Askøe - kasserer

Kenneth Falck Hansen - delegeret, pæd.udv. og arbejdsmiljø

Anette Lis Jensen - arbejdsmiljø, arbejdsmiljøudv.

Stine Baad Clausen - kursusudvalg, uddannelse og medlemsarrangementer