Info til tjenestemænd

Engangsbeløb til tjenestemænd
Forhandlingsfælleskabet og KL har i forbindelse med Regeringens tilbagetrækningsreform indgået aftale om optjening af engangsbeløb til tjenestemænd, der efter 01.01.2019 har optjent 37 års pensionsalder og som fortsætter i deres ansættelse.
Optjening af engangsbeløbet sker for hvert kvartals tjeneste efter tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder.
Engangsbeløbet udgør 15 pct. af den pensionsgivende løn på det løntrin som tjenestemandens pension bliver beregnet af med de satser der gælder på pensioneringstidspunktet.
Kontakt evt. kredsen for yderligere info.

Med venlig hilsen
Susanne Refnov
Konsulent
SSRE@dlf.org
Mobil 28798121

Emner

Målgruppe