Bliv medlem

Indmeldelse

Link til online indmeldelse her

 

Kontingent

Kontingentet til Kreds 60 er 148 kr. om måneden for fraktion 1 og 2-medlemmer (lærere og børnehaveklasseledere). Dette opkræves sammen med kontingentet til Danmarks Lærerforening og konfliktkontingentet, tilsammen 668 kr. pr. måned.

For pensionister, Fraktion 4, er kontingentet 19 kr. pr. måned til Kreds 60. Dette opkræves årligt sammen med kontingentet til Danmarks Lærerforening, i alt 1.080 kr.

Et medlemskab af Danmarks Lærerforening er IKKE et medlemskab af en a-kasse.