Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen:

Formand

Lene H.   Nielsen

LEHN@dlf.org

Mobil: 21 14 01 48

FTR Faxe

Kongresdelegeret

Kontakt til   LL

og børnehaveklasselederne

Medlem af Lærernes Pension

 

Næstformand

Mette Brendstrup Laursen

MEBR@dlf.org

Mobil: 23 35 40 80

FTR   Vordingborg

Kongresdelegeret

Kontakt til   seniorerne

Kredsnyt, hjemmeside og

Facebook

 

Kasserer

Ivar Karrebæk   Askøe

IVAS@dlf.org

 

Kasserer

 

Kenneth Falck Hansen

KEFH@dlf.org

Kongresdelegeret

Pædagogisk udvalg

Arbejdsmiljø

 

 

Anette Lis   Jensen

ANJE@dlf.org

 

Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljø

 

Stine Baad   Clausen

SBCL@dlf.org

 

Kursusudvalg

Uddannelse og arrangementer

Undersøgelser og dokumentation