Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen:

Formand

Mette Brendstrup Laursen

MEBR@dlf.org

Mobil: 23 35 40 80

FTR Vordingborg

Kongresdelegeret

Kontakt til seniorerne

Kontakt til LL

Insite, hjemmeside og

Facebook

 

Næstformand

Ivar Karrebæk Askøe

IVAS@dlf.org

 

Kongresdelegeret

Kasserer

Arbejdsmiljøudvalg

Kontakt til børnehaveklasselederne

Hjemmeside

 

 

Lasse Poulsen

LPOU@dlf.org

 

Kongresdelegeret

Pædagogisk udvalg

 

Stine Baad Clausen

SBCL@dlf.org

Kursusudvalg

Uddannelse og arrangementer

Undersøgelser og dokumentation